UMBIKO WESIMO SE-COVID-19

Iyini i-COVID-19?
I-coronavirus wuhlobo lwegciwane elivamile elibangela ukutheleleka emakhaleni akho, emathuneni, noma emphinjeni ongaphezulu.Ama-coronavirus amaningi awayona ingozi.

Ekuqaleni kuka-2020, ngemuva kokugqashuka kukaDisemba 2019 eChina, iWorld Health Organisation yahlonza i-SARS-CoV-2 njengohlobo olusha lwe-coronavirus.Ukuqubuka kwasakazeka ngokushesha emhlabeni wonke.

I-COVID-19 yisifo esidalwa yi-SARS-CoV-2 esingadala lokho odokotela abakubiza ngokuthi ukutheleleka komgudu wokuphefumula.Kungase kuthinte umgudu wakho wokuphefumula ongenhla (izono, ikhala, nomphimbo) noma umgudu wokuphefumula ophansi (uqhoqhoqho namaphaphu).

Kubhebhetheka ngendlela efanayo namanye ama-coronavirus, ikakhulukazi ngokuthintana nomuntu nomuntu.Amagciwane asukela kokuncane kuye kokubulalayo.

I-SARS-CoV-2 ingenye yezinhlobo eziyisikhombisa ze-coronavirus, okuhlanganisa nalezo ezibangela izifo ezinzima njenge-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kanye nesifo sokuphefumula esisheshayo (SARS).Amanye ama-coronavirus abangela imikhuhlane eminingi esithinta phakathi nonyaka kodwa engeyona ingozi enkulu kubantu abaphile saka.

Kuso sonke lesi sifo, ososayensi bebelokhu bebheke ngeso lokhozi okuhlukile okufana nalokhu:
I-Alpha
I-Beta
Gamma
Delta
I-Omicron
Lambda
Mu
I-coronavirus izohlala isikhathi esingakanani?

Ayikho indlela yokusho ukuthi ubhubhane luzoqhubeka isikhathi esingakanani.Kunezici eziningi, okuhlanganisa nemizamo yomphakathi yokunciphisa ukusabalala, umsebenzi wabacwaningi wokufunda kabanzi ngegciwane, ukufuna kwabo ukwelashwa, kanye nempumelelo yemithi yokugoma.

Izimpawu ze-COVID-19
Izimpawu eziyinhloko zihlanganisa:

Imfiva
Ukukhwehlela
Ukuphelelwa umoya
Ukuphefumula kanzima
Ukukhathala
Ukugodola, ngezinye izikhathi nokuthuthumela
Ubuhlungu bomzimba
Ikhanda elibuhlungu
Umphimbo obuhlungu
Ukuminyana/ikhala
Ukulahlekelwa iphunga noma ukunambitheka
Isicanucanu
Uhudo
Leli gciwane lingabangela inyumoniya, ukwehluleka ukuphefumula, izinkinga zenhliziyo, izinkinga zesibindi, ukushaqeka kwe-septic nokufa.Izinkinga eziningi ze-COVID-19 zingabangelwa isimo esaziwa ngokuthi yi-cytokine release syndrome noma isiphepho se-cytokine.Kulapho ukutheleleka kubangela amasosha akho omzimba agcwale igazi lakho ngamaprotheni avuvukalayo abizwa ngokuthi ama-cytokines.Angabulala izicubu futhi alimaze izitho zakho.Kwezinye izimo, ukufakelwa amaphaphu kuye kwadingeka.

Uma ubona izimpawu ezinzima ezilandelayo kuwe noma kothandekayo, thola usizo lwezokwelapha ngokushesha:

Ukuphefumula kanzima noma ukuphelelwa umoya
Ubuhlungu besifuba obuqhubekayo noma ingcindezi
Ukudideka
Ayikwazi ukuvuka ngokugcwele
Izindebe eziluhlaza noma ubuso
Ukushaywa unhlangothi kuphinde kwabikwa kwabanye abantu abane-COVID-19.Khumbula FAST:

Ubuso.Ingabe uhlangothi olulodwa lobuso bomuntu lundikindiki noma bushona phansi?Ingabe ukumamatheka kwabo kuphambene?
Izingalo.Ingabe ingalo eyodwa ibuthakathaka noma indikindiki?Uma bezama ukuphakamisa izingalo zombili, ingalo eyodwa iyacwila?
Inkulumo.Bangakwazi ukukhuluma ngokucacile?Bacele ukuthi baphinde umusho.
Isikhathi.Umzuzu nomzuzu ubala uma othile ekhombisa izimpawu zestroke.Shayela u-911 ngokushesha.
Uma uthelelekile, izimpawu zingavela ezinsukwini ezimbalwa nje ezi-2 noma ezifika kweziyi-14. Kuyahlukahluka kumuntu nomuntu.

Ngokusho kwabacwaningi baseChina, lezi kwakuyizimpawu ezivame kakhulu kubantu ababene-COVID-19:

Umkhuhlane 99%
Ukukhathala 70%
Ukukhwehlela 59%
Ukuntula isifiso sokudla 40%
Umzimba ubuhlungu 35%
Ukuphefumula kanzima 31%
Amafinyila/umkhuhlane 27%
Abanye abantu abalaliswe esibhedlela ngenxa ye-COVID-19 nabo banamahlule egazi ayingozi, okuhlanganisa imilenze yabo, amaphaphu, kanye nemithambo yegazi.

Okufanele ukwenze uma ucabanga ukuthi unayo

Uma uhlala noma uye endaweni lapho i-COVID-19 isakazeka khona:

Uma ungazizwa kahle, hlala ekhaya.Ngisho noma unezimpawu ezithambile ezifana nekhanda elibuhlungu nekhala eligijimayo, hlala uze ube ngcono.Lokhu kuvumela odokotela bagxile kubantu abagula kakhulu futhi kuvikela abasebenzi bezempilo kanye nabantu ongahlangana nabo endleleni.Ungase uzwe lokhu kubizwa ngokuthi ukuzihlukanisa ngokwakho.Zama ukuhlala ekamelweni elihlukile kude nabanye abantu ekhaya lakho.Sebenzisa indlu yokugezela ehlukile uma ukwazi.


Isikhathi sokuthumela: Jan-19-2022